Odlingsteknik

Fertil sockertång har skördats i Bohusläns friska vatten.  Vi har dykt efter ca 30 exemplar (för genetisk mångfald) som sedan har kyltransporterats till Holland. Vi samarbetar med Hortimare BV, som hjälper oss med de första stegen i odlingen.

I den havsbaserade odlingen odlas algerna på horisontella långlinor, vilka är förankrade i botten och hålls på rätt djup och plats med bojar. Odlingstiden är ca 6 månader under perioden oktober - maj. Ingen odling sker under sommarhalvåret. Algodlingar märks ut med ljusa bojar samt förses med ljus- och radar-reflektor.
Den dagliga tillsynen sker från Gåsö under hela odlingstiden.

Miljöeffekter av algodling

Det finns stora positiva effekter av algodling.
Algerna tar upp näringsämnen ur vattnet och när de sedan skördas återförs näringsämnena till land. Detta kan motverka eutrofiering på lokal nivå.
Konstruktion av nya habitat kan också öka den lokala biodiversiteten genom att locka till sig fastsittande och rörliga organismer inklusive fisk.

 Snabbväxande brunalger som sockertång har stor potential att bidra med biomassa för en framtida biobaserad samhällsekonomi.