Odlingsteknik

Könsmogen sockertång har skördats från flera platser i Bohuslän.  Vi har dykt efter ca 30 exemplar (för genetisk mångfald) och därefter har de kyltransporterats till Holland. Vi samarbetar med Hortimare BV, som hjälper oss att odla fram juvenila sporofyter, som sedan fästs på linor/rep.

I den havsbaserade odlingen, odlas algerna på horisontella långlinor, vilka är förankrade i botten och hålls på rätt djup och plats med bojar. Odlingstiden är ca 6 månader under perioden oktober - maj. Ingen odling sker under sommarhalvåret. Algodlingar märks ut med ljusa bojar samt förses med ljus- och radar-reflektor.
Den dagliga tillsynen sker från Gåsö under hela odlingstiden.

Miljöeffekter av tångodling.

Det finns stora positiva effekter av algodling. Till exempel resulterar algodling i att vatten filtreras på näringsämnen och på så vis motverkas eutrofiering på lokal nivå. Konstruktion av nya habitat kan också öka den lokala biodiversiteten genom att locka till sig fastsittande och rörliga organismer inklusive fisk. Faktiska data över miljöeffekter av algodling är dock bristfälliga men i jämförelse med musselodling har algodling en ytterst marginell påverkan på miljön. Snabbväxande brunalger som sockertare/tång har stor potential att bidra med biomassa för en framtida biobaserad samhällsekonomi. 
 

Vår produktions anläggning

Här beskriver vi kort om hur vår anläggnin ser ut