Om oss

Vi är fem Gåsöbor, med mer än fem generationer på ön, som bildade Bohus SeaCulture AB i syfte att kommersiellt odla makroalger, i första hand sockertång.

Inspirationen till att börja odla alger kom en sommarkväll 2016 då det hölls ett föredrag  i Gåsö Kapell om havsalger. Alger är dock inget nytt för Gåsöborna, som tidigare använt tångtäckt för gödsel på åkrar samt i kompost. Under badortslivet på Gåsö Havfsbad användes tång också flitigt för varma tångbad. 

Vi fem delägare har traditionella kunskaperna om fisket i skärgården samt tidigare musselodling. I gruppen finns god kunskap inom marinbiologi, fisk- och livsmedelsindustri, sjöfart och offshore anläggningar.
Makroalger har en bred användningspotential i såväl livsmedel, kosmetika, biogas, och byggbranschen för att nämna några. Vår vision är att tillvarata alger på ett hållbart sätt där kretslopp och miljöcertifiering sätts i fokus och att skapa en lokal industri på västkusten. Att dessutom kunna kombinera med ekoturism där upplevelsevärdet kan tillvaratas, exempelvis genom restaurang, spa, dyk-turism och tångsafari är bara en bonus för hela kusten.

Lite om Gåsö

Gåsö är ett skärgårdssamhälle som varit befolkat sedan 1500-talet och utgörs av en arkipelag utanför Gullmarsfjordens utlopp i Västerhavet, Lysekils kommun. Förutom själva huvudön omfattar Gåsö de sammanvuxna Storön och Tjällsön samt ett hundratal holmar och skär. Själva samhället består av ett 70-tal hus och ligger mot öster, avskilt från fastlandet av Gåsöfjorden. Gåsöarkipelagen är en del av det bohuslänska spricklandskapet och utgör den sydliga gränsen för bohusgranitens utbredning.

Skatteunderlagen under äldre tid vittnar om att fisket av naturliga geografiska skäl har varit betydelsefullt, framför allt under den stora sillperioden från omkring 1750 till 1809. Ur ett försörjningsperspektiv har jordbruk och boskapsskötsel aldrig varit huvudnäringar på Gåsö, utan mer som ett självförsörjande komplement till andra näringar.
Under 1800-talet utvecklades Gåsö till ett skutskepparsamhälle och vid slutet av seklet levde 150 personer på ön. När den epoken tog slut vid förra sekelskiftet, blev badgästnäringen med bland annat hotell och pensionat en viktig inkomstkälla.
Gåsö är idag mer en sommarö, där en stor del av bebyggelsen under de senaste 50 åren succesivt köpts upp av badgäster.